AYE2016

www.augustiniani.cz

Sledujte setkání augustiniánských mládeže ve sv. Dobrotivé zde

Nové čislo Tolle Lege

Právě vychází nové číslo farního zpravodajství Tolle Lege (Červenec/Srpen). Můžete to přečíst zde

Rok milosrdentví 2016. Sv. Dobrotivá

dobrotiva2016.jpg Mše sv. každou sobotu v 14:00 hodin Více informace: http://kostelsvbenigny.blog.cz

Farní slavnosti 2016

www.augustiniani.cz

Farní slavnosti tento rok spolu se školou sv. Augustina

Noc kostelů 2016

Fotky

Praha 1 - Malá Strana, kostel sv. Tomáše
Program Noci kostelů 10. června 2016

17:50 18:00 Zvonění
4 zvony kostele sv. Tomáše zdraví všechny poutníky Noci kostelů

18:00 23:00 Soutěž pro dospělé
Hledej něco v kostele, buď součástí historie a můžeš něco vyhrát!

18:00 24:00 Klášterní kavárna

P. William 80 let

www.augustiniani.cz

Fotky oslavy zde

XIX. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

www.augustiniani.cz

Fotky
„Maria, Matka Božího Milosrdenství

Sobota, 7. května 2016

Program jubilejní pouti milosrdenství 2016

08:30 Odjezd z Prahy

10:00 Začátek pouti v obci Těně. Modlitba růžence

12:00 Příchod do kláštera. Prohlídky areálu. Možnost svátosti smíření

14:00 Poutní mše svatá

XVIII. Augustiniánský týden 2016

www.augustiniani.cz

XVIII. Augustiniánský týden
18.4-24.4.2016 Klášter sv. Tomáše, Josefská 8. Praha 1

„Sv. Augustin, řeholník milosrdenství“

18. dubna

18:00 Začátek augustiniánského týdne

18:15 Přednáška
Ph.Lic. Santiago Sierra Rubio, OSA: „Milosrdenství u sv. Augustina“

19. dubna

18:00 Přednáška
Ing. Jozef Ržonca, Ph.D., OSA: „Boží milosrdenství u sv. Tomáše z Villanovy, OSA“

20. dubna

18:00 Přednáška
Mgr. Alena Tesková: „Čas ve vztahu k věčnosti a ve vztahu k druhým podle Augustinových Vyznání“

21. dubna

18:15 Prohlídka

Ohlášky: neděle 10. dubna 2016

www.augustiniani.cz

3. velikonoční neděle

Jarní farní a školní ples bude 22. 4. 2016 od 18:00 hodin v Malostranské besedě. Lístky můžete zakoupit na vrátnici kláštera anebo u Marie Šárové.

Radostné a nadějeplné Velikonoce!

www.augustiniani.cz

„Zpívejme Aleluja zde na zemi,
kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...
Zpívejme Aleluja dnes ne proto,
abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli útěchu v trápení.
Tak jako zpívali poutníci:
Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál“!
(Sv. Augustin)