Kapitola VII – Řízení

Kapitola VII – Řízení

Augustiniánské sekulární bratrstvo je rozděleno do různých úrovní: místní, krajová, národní a mezinárodní. Každý má svou vlastní morální personalitu v církvi. Tato bratrstva jsou navzájem ve vztazích a jsou koordinována podle Pravidla života a Stanov.

Život, růst a blaho celého bratrstva je vzájemná zodpovědnost všech členů. Každá fraternita je vedena a řízena na své úrovni – prezidentem (předsedou) a radou, v souladu s všeobecnými stanovami. Jejich služba, která je omezena na určité období, zahrnuje povinnost „použitelnosti“ (disponibility) a zodpovědnosti vůči každému jednotlivému členu.

Místní fraternita má být založena kanonicky. Když je takto konstituována jako základní buňka celé fraternity, měla by být viditelným znamením církve, společenstvím lásky.

Žádosti o přijetí do augustiniánského sekulárního bratrstva se mají dávat místní fraternitě.

Včlenění (přijetí) se má konat po zkušebním období a vyslovením slibu nebo příslibu v souladu s Životním pravidlem. Stanovy určí věk ke skládání slibu nebo příslibu, jakož i používání insignií (odznaků) nebo rozlišovacích znamení našeho augustiniánského života.

Členové, kteří se dostanou do zvláštních nesnází by měli diskutovat o svých problémech s prezidentem nebo s radou v bratrském dialogu. Odchod z fraternity (buď žádaný nebo uložený), kdyby to bylo nutné, bude v kompetenci odpovídající rady, podle Stanov.

Pro výdaje, které fraternita vyžaduje, mají přispívat všichni členové, podle svých prostředků. Místní fraternita má adekvátně přispívat na výdaje rad na vyšší úrovni.

Vizitování hlavním priorem nebo jiným vyšším představeným v oblasti jeho pravomoci má být považováno za velmi důležitou událost v životě bratrstva.