Služby

Svatotomášský sbor
Smíšený sbor, který zpívá při slavnostních bohoslužbách po celý rok (převážně při nedělních mších v 9:30), je určen všem, kteří chtějí zpívat, a tak chválit Pána Boha. Podívejte se na program zkoušek. Není třeba se přihlašovat, stačí když noví zájemci přijdou na nedělní zkoušku.

Pracovní brigáda
Probíhá vždy třetí sobotu každého měsíce v našem klášteře ve sv. Dobrotivé v Zaječově. Cílem je postupně připravit klášter na velkou rekonstrukci. Náplní brigády jsou činnosti, na které nejsou potřeba žádné odborné znalosti. Všichni od 11 let výše jsou zváni. Oběd je zajištěn! Sraz je vždy před kostelem sv. Tomáše v 9:30. Návrat je okolo 17:30.

Sociálně zaměřená pastorace
Probíhá každou sobotu od 9:00. Zahrnuje především přípravu snídaně a oblečení pro bezdomovce.

Úklid kostela
Uklízet se bude vždy v pátek od 16:00.

Příprava kávy a čaje
V neděli pro farní společenství po mši svaté.

Kancelářské práce
Přepisování záznamů z matrik do digitální podoby. Dle domluvy

Farní charita
Probíhá každou sobotu od 9:00 do 10:00.

Farní knihovna
Je otevřena každou neděli po mši svaté. Seznam knih farní knihovny je k dispozici seřazený podle názvu publikace nebo jména autora.