Augustiniánská škola

Tento školní rok 2018/2019 ve Škole sv. Augustina se vzdělávají 208 dětí: 158 v základní škole (1. -8. třídy) a 50 v mateřské škole. Předškoláci jsou rozdělení do třech věkových skupin (3. 4. a 5. let).

Gymnázium sv. Augustina bude otevřeno 1. 9. 2019. Jedná se

o církevní čtyřleté gymnázium pro děti rodičů, kterým záleží na kvalitním vzdělání a křesťanské výchově jejich dětí.

Pro koho?

Pro absolventy 9. tříd, kteří:

⬄chtějí objevovat nové myšlenky,

⬄rádi se učí a tvoří,

⬄snaží se pomáhat druhým lidem,

⬄touží „být každý den o trochu lepší“,

⬄jsou připraveni dodržovat stanovená pravidla,

⬄chtějí se učit přemýšlet v souvislostech.

Zaměření studia

⬄Studium je všeobecné,

s rozšířenou výukou jazyků (ŠJ a AJ).

⬄Výuka je rozšířena o povinný předmět náboženství.

⬄Dopravní dostupnost je výborná metrem (stanice Kačerov), autobusem (193, 203,117), autem (škola má vlastní parkoviště).

Prostorové zabezpečení výuky

Škola disponuje dvěma novými rekonstruovanými budovami

v Praze 4-Krči, kde se nacházejí:

⬄kmenové učebny,

⬄jazyková laboratoř,

⬄chemická laboratoř,

⬄laboratoř fyziky,

⬄laboratoř biologie,

⬄učebny hudební a výtvarné výchovy,

⬄studovna se školní knihovnou,

⬄školní jídelna,

⬄tělocvična,

⬄školní kaple.

Škola organizuje letní pobyty v zahraničí.

Financování školy

Doporučený měsíční příspěvek rodičů je 2000 Kč.

Kapacita školy

100 žáků,

4 třídy po 25 žácích.

Tato kapacita zajišťuje škole rodinnou atmosféru, osobní přístup všech pedagogů, zamezuje anonymitě žáků a vytváří předpoklady pro bezpečné prostředí nezbytně nutné pro rozvoj osobnosti žáka.

Základní informace
Jméno školy: Materšká škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina.
IČO: 71341340
Zřizovatel: Česká provincie řádu sv. Augustina
Sídlo školy: Hornokrčska 3. 140 00 Praha 4
Druh školy: Augustiniánská škola
číslu úctu: 2540558389/0800
skola@skolasvatehoaugustina.cz
Web: www.skolasvatehoaugustina.cz
Ředitel školy: Juan Provecho Mobil: 602 684 538 e-mail: skola@skolasvatehoaugustina.cz

Charakteristika a záměr školy
• Základem je všeobecné vzdělání s důrazem na křesťanské hodnoty
• Navazující klasické gymnázium po dokončení 1. stupně základní školy
• Jedna třída v každém ročníku
• Od první třídy výuka cizích jazyků
• Výuka ve vybraných předmětech v cizích jazycích

Filosofie školy

• Součást mezinárodní sítě škol a univerzit – 270 středních a základních škol po celém světě a 10 univerzit (University of Villanova)
• Učitelé a zaměstnanci přirozenými vzory pro žáky – osobnost a odbornost
• Budování pevných základů vědomostí v osobním a duchovním životě
• Otevřené, přátelské a laskavé vztahy mezi učiteli, žáky, zaměstnanci a rodiči
• Individuální péče o žáky, učitele, rodiče a zaměstnance

Odkaz sv. Augustina (354–430)
• Výchova a vzdělání v augustiniánské tradici – budování pevných základů v životě člověka
• Rozvoj osobního, profesního a pracovního poslání
• Východisko sebepoznání a integrace osobnosti
• Sv. Augustin je znám jako významný filosof a teolog, autor základních textů světové vzdělanosti (nejznámější dílo Vyznání) a jeho odkaz náleží ke kořenům evropské civilizace