Trpělivost i o prázdninách!

www.augustiniani.cz

Už jsme na konci dalšího školního roku a s tímto časem nastane i čas poděkování za vše dobré, co se stalo během tohoto školního roku ve farnosti, a také za vše dobré, co jsme dostali. Ve farnosti toho bylo hodně. Snažili jsme se nejen získat nové poznatky do života, ale také jsme pracovali na tom, abychom se stali novými lidmi se srdcem otevřeným přátelství a pochopení druhých. Myslím, že motto tohoto roku nám v tomto našem úsilí pomohlo. Trpělivost: nespěchat, mít čas pro to, co je důležité, počítat do deseti, než zareaguji na nějakou věc, schopnost naslouchat, mít oči, uši a srdce otevřené, abychom pozorovali, co se děje kolem nás. To jsou některé projevy trpělivosti. Projevy, které bychom se měli snažit uskutečnit i o prázdninách.

A teď prázdniny, čas dovolené a odpočinku! Přeji vám, abyste si užívali co nejvíce, abyste si odpočali a našli čas pro rodinu, pro sebe a určitě i pro Boha. Zkuste věnovat co nejvíce času lidem, kteří k vám patří, a najít i nové přátele. Ať jsou prázdniny pro nás dobou, kdy konkrétním způsobem uskutečňujeme lásku k druhým. A nezapomeňte také dát pár dnů volna mobilům, tabletům, počítačům atd.
Krásné léto s trpělivostí!

P. Juan, OSA