Historie Svatotomášského sboru

Historie a základní informace

Svatotomášský sbor byl založen v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše apoštola řádu sv. Augustina v Praze z popudu tehdejšího převora P. Miguela Fuertese, OSA.

Od počátku je veden sbormistrem Pavlem Vernerem, absolventem pražské Akademie múzických umění. Sbor je zaměřen především na církevní polyfonní hudbu a gregoriánský chorál, věnuje se však i současné duchovní hudbě. Mezi nejčastěji interpretované skladatele patří G. P. Palestrina, O. di Lasso, T. L. Vittoria, G. Gabrielli, A. M. z Otradovic, J. D. Zelenka, F. X. Thuri a W. A. Mozart.

Mimo pravidelných vystoupení v kostele sv. Tomáše sbor účinkuje v rámci pražské arcidiecéze, absolvoval však i nemálo zahraničních vystoupení – v r. 2000 v Ismaningu u Mnichova, o rok později v Římě, Cascii a Pavii, v roce 2003 sbor navštívil Španělsko.

Sbor je otevřen všem případným zájemcům o chrámovou hudbu: Všichni příchozí jsou vítáni a nemusejí se obávat příliš formálního přijetí.

10. výročí založení Svatotomášského sboru – 2008

Před deseti lety P. Miguel Fuertes, OSA, tehdejší převor kláštera, inicioval vznik smíšeného sboru při kostele sv. Tomáše. Jeho vedením byl na prosbu našeho varhaníka Antonína dočasně pověřen Pavel Verner, náš stávající sbormistr. P. Miguel, sám velice dobrý hudebník, se osobně účastnil počátečních vystoupení našeho sboru v basové skupině; dodnes na něho vzpomínáme s vděčností, protože bez něho by patrně sbor vůbec nevznikl.

Díky neustávající podpoře otců augustiniánů a také díky obětavému úsilí všech zpěváků (a zejména sbormistra) náš sbor nejen stále existuje, ale má na svém kontě také několik CD (Requiem Pavla Kudeláska, Hudba u svatého Tomáše i a II) a již po několik let pořádá Festival duchovní hudby. v rámci tohoto festivalu jsme oslavili i naše výročí koncertem 22. listopadu v kostele u sv. Josefa na Malé Straně.

Koncert byl věnován sv. Cecílii, patronce hudby. Na programu byly převážně renesanční skladby Josquina des Prés, Guillauma Dufaye, Thomase Tallise, Williama Byrda, Andrea Gabrieliho, Giovanni Pierluigiho da Palestrina, Tomáse Luise de Vittoria, Orlanda di Lasso, Jacoba Galluse a Alessandra Scarlattiho.