Hudba v průběhu církevního roku – 2009

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá
III. ročník festivalu duchovní hudby

Svatotomášský sbor a jeho hosté
6 koncertů
8 vystoupení při slavnostních bohoslužbách


Koncerty

 1. Tříkrálový koncert

  V pondělí 5.1.2009 v 17:30 v kostele sv. Josefa na Malé Straně

  České a evropské koledy, Antonio Vivaldi

  Svatotomášský sbor, chlapecký sbor Bruncvík, Verner collegium

 2. Koncert na závěr Augustiniánského týdne

  V pátek 24.4.2009 v 20:00 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně – křížová chodba

  Žesťové fanfáry, renesanční písně a chansony

  Svatotomášský sbor + Trubači z Hradu, Petr Krutský (kytara)

 3. Mariánský koncert

  V neděli 24.5.2009 v 16:00 v kostele sv. Josefa na Malé Straně

  Ave Maria (chorál, Vittoria, Thuri, Gounod, Alain...)

  Svatotomášský sbor + Štěpán Svoboda a Antonín Brčák (varhany)

 4. Slavnostní koncert ze skladeb F. X. Thuriho

  V sobotu 13.6.2009 v 17:00 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně

  Křestní kantáta, Ave Maria, Kantáta k sv. Augustinu a sv. Tomáši

  Svatotomášský sbor a orchestr (řídí P. Verner) + F. X. Thuri (varhany)

 5. Requiem

  V pondělí 2.11.2009 v 19:00 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně

  F. X. Thuri – Requiem

  Svatotomášský sbor a orchestr (řídí P. Verner) + F. X. Thuri (varhany)

 6. Koncert ke cti sv. Cecilie, patronky hudebníků

  V nedělí 22.11.2009 v 15:00 v kostele sv. Tomáše na Malé Straně – refektář kláštera

  J. S. Bach, G. Rossini, A. Dvořák a další

  Svatotomášský sbor + Přátelé basového klíče, P. Verner


Vystoupení při slavnostních bohoslužbách – kostel sv. Tomáše

 1. Svátek Uvedení Páně do Chrámu (Hromnice)

  V pondělí 2.2.2009 v 19:00

  Hildegarde von Bingen, B. Korejs, Josquin des Prés, G. P. da Palestrina

 2. Květná neděle

  V neděli 5.4.2009 v 10:00

  T. L. da Vittoria, W. A. Mozart

 3. Zelený čtvrtek

  Ve čtvrtek 9.4.2009 v 16:00

  Chorál, F. Anerio, J. D. Zelenka (Caligaverunt), G. P. da Palestrina (Jesu Rex admirabilis), Gallus (Ecce quomodo), Korejs (Chval duše bohabojná)

 4. Velký pátek

  V pátek 10.4.2009 v 16:00

  Chorál, Pašije, G. P. da Palestrina (O Crux, Ave), T. L. da Vittoria (O vos omnes), A. Lotti, A. Bruckner, Allegri (Miserere)

 5. Slavnost sv. Jana Nepomuckého

  V neděli 17.5.2009 v 18:00

  Chorál, Josquin des Prés (Ave Verum)

 6. Slavnost sv. Augustina

  V nedělí 28.8.2009 v 18:00

  Chorál, F. X. Thuri, O. di Lasso

 7. Třetí neděle adventní

  V neděli 13.12.2009 v 9:30

  Chorál, Rorate coeli, J. T. Turnovský, J. C. Vodňanský, J. Gallus

 8. Boží hod Vánoční

  V pátek 25.12.2009 v 9:30

  Koledy evropských národů