Misie

Anketa misie pro obyvatele Malé straně
3. etapa: Misie mezi lidmi: "Dej Bohu šanci"

Program:

1. Pondělí 1. dubna od 14:30 do 16:30. Klášter sv. Tomáše (Josefská 8, Praha 1)
Pozvání na oslavu Velikonoc („pivo a klášterní legendy“)

2. Čtvrtek 11. dubna od 15:30 do 17:30 hodin
„Dej Bohu šanci“: evangelizace na ulicích Malé Strany.

3. Augustiniánský týden ( 22.4.-26.4.). Denně od 18:00 hodin. Klášter sv. Tomáše
Přednášky, kulturní akce, zamyšlení, filosofické diskuze…

4. Čtvrtek 9. května od 19 hodin v Malostranském gymnázium ( Josefská 7)
Kulatý stůl: „jak církev pomáhá či nepomáhá? „

5. Pátek 24. května. Od 18:00 do 24:00. Kostel sv. Tomáše
Noc kostelů. Kulturní a duchovní program během celého večera

6. Sobota 1. června. Od 10:00 do 23:00 hodin. Park Kampa
Misijní festival „Dej šanci Bohu“

7. Neděle 2. června. Od 9:30 hodin. Kostel sv. Tomáše
Dokončení misie. Mše sv. a průvod ulicemi Malé Strany

„Je-li Bůh s námi, kdo je proti nám?“(Římanům 8, 31b)

**********
2. etapa: Misie ad intra - mezi farníky kostela

Od Vánoc do Velikonoc

Předprogram:

V neděli 23.12. představíme misijní a modlitební skupinu.
Pan farář daruje vánoční dar farníkům - „katechismus“
Od 24.12. bude Jezulátko putovat po rodinách jako "misionář" s možností, aby se s ním při návštěvě v těchto rodinách setkali i další členové farnosti
26.12. požehnání poutníků před cestou do Compostely: pouť bude obětovaná za misie. Možnost přinést přímluvy nebo prosby, za co byste chtěli, aby se tam poutníci modlili
Vánoční kázání: Jsme farnost v misii!
Projekt „Služba u Betléma“: Hlídat Betlém v kostele a přitom mít čas pro lidi, kteří přicházejí.

Program:

Oficiální začátek 12. ledna: Farní pouť do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně (14:30 hodin)
13. ledna: Obnova křestního slibu ve farnosti jako začátek našeho úsilí o obnovu
• Duchovní obnova farnosti – exercicie na každý den (začátek 13. ledna). Pravidelná setkání v úterý od 19:30 hodin (Oblast misijního programu: Žít)
• Augustiniánský týden: Téma víra a Eucharistie (22.-26.4.2013)
• Postní kázání na téma „víra“: 18.2.; 24.2.; 3.3.; 10.3.; 17.3. (Oblast misijního programu: Věřit)
• Možnost se zapojit do sobotního programu pro bezdomovce, pravidelného úklidu části kostela anebo do jiné sociální akce během postní doby. Nabídnout seznam možností a prosit farníky, aby oznámili, co mohou nabídnout (Oblast misijního programu: Pomáhat - charita)
• Projekt „animátor“: Vytváření sítě mezi lidmi, kteří „sedí“ blízko v kostele
• Modlitba za misie každou neděli na konci přímluv
• Modlitba za konkrétní potřeby farníků: „zeď nářků“, anebo „služba důvěry“ ( 2 lidé k dispozici v neděli dopoledne)
• Dokončení: Farní pouť na Velehrad (?) (Oblast misijního programu: Oslavit)

Pravidelnost:
• Týdenní setkání
• Nedělní mše sv.

Prostředky
• Materiály v Tolle Lege na téma víra
• Obrazovka před kostelem
• Velký plakát, který připomíná, že máme misie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Revoluce anebo Restart
Misie u sv. Tomáše
2012/2013 Rok víry -- Rok Eucharistie -- Rok Sv. Cyrila a Metoděje

Odůvodnění:
V roce 2003 proběhla poslední misie ve farnosti. Už je tomu deset let a myslím si, že je na čase pracovat na obnově farnosti. Pod ochranou sv. Cyrila, Metoděje (příští rok slavíme 1150 let příchodu těchto našich „misionářů“) a sv. Augustina se budeme snažit zamýšlet se nad tím, jak farnost funguje a co je třeba změnit k lepšímu. Snažme se dělat vše s novým nadšením! Jsem přesvědčen, že Duch Svatý nám bude při tom pomáhat.
Misie by neměla být prací jen augustiniánů, ale celé farnosti. Spolu s pastorační radou se formuje misijní skupina. Následně by mělo probíhat zamyšlení nad farností a duchovní obnova každého farníka. Do konce tohoto roku by misijní skupina měla být připravena na misii ve farnosti, která bude trvat do Velikonoc. Pak od Velikonoc celá farnost, po osobním „restartování“, bychom měli být připraveni k dalšímu kroku: dělat misie „ad gentes“, to je, hlásat evangelium těm, kteří jsou daleko od Boha, a pomáhat se „restartovat“ i jim. Ať se naplní poslání Ježíše: „Jděte do celého světa, získávejte učedníky a hlásejte radostnou zvěst“. Nemůžeme zapomínat, že jsme „rybáři lidí“ a pracujeme ne pro sebe, ale pro šíření Božího království.
Cíl:
Obnova farnosti a zvěstování Evangelia Ježíše Krista (evangelizace)
Patroni misie:
sv.Augustin, sv.Tomáš, sv. Cyril a Metoděj
Misijní etapy:
1. etapa:
Od září do Vánoc
• Příprava skupiny, která bude misie uskutečňovat. Lidé jsou pozváni osobně. Ideální skupina asi do 30 lidí.
Práce: začínat s duchovní obnovou.
• Práce nad bulou „Brány víry“ papeže Benedikta XVI.
• Zamyšlení na téma Eucharistie
• Setkání se skupinou odborníků, kteří mohou pomoci orientovat se v této oblasti (dominikáni)
• Dopracovat materiály na základě ankety a připravovat misijní program (pro 2. a 3. etapu)
Oblasti misijního programu:
• Chválit Boha.
• Jak? Věřit – žít - pomáhat (charita) - oslavit
Pravidelnost:
• Týdenní setkání
Prostředky
• Tolle Lege: Tematické vzhledem k misii, s misijními příběhy
• Tvořit misijní modlitební skupinu lidí, kteří se budou intenzivně modlit za misie ve farnosti
• Anketa ve farnosti, abychom zjistili očekávání a potřeby
• Nešpory s lidmi v kapli sv. Barbory. Denně v 18:45 hodin.
• Cesta do Compostely za misie ve farnosti ( po Vánocích)
• Příklad svatých (14 mučedníků františkánského řádu - příležitost jejich blahořečení)
2. etapa:
Od Vánoc do Velikonoc
• Do Velikonoc:
• Misie ad intra - mezi farníky kostela
• Potvrzení křesťanského života farníků
• Objevit krásu daru víry a Eucharistie a být za to vděční
• Zhodnotit činnosti a fungování farnosti
• Uskutečnit připravený misijní program
Pravidelnost:
• Týdenní setkání
• Nedělní mše sv.
Prostředky
• Augustiniánský týden: Téma víra a Eucharistie
• Farní pouť na Velehrad
• Materiály v Tolle Lege
• Duchovní obnova farnosti – exercicie na každý den
3. etapa:
Od Velikonoc do konce školního roku
• Misie ad „ gentes“
• Uskutečnit připravený misijní program
Prostředky
• Pouť do sv. Dobrotivé (pozvat lidi a zorganizovat pouť i pro místní lidi)
• Farní misijní slavnosti na Kampě (ve spolupráci s OU Praha 1)
• Přednášky pro lidi z Malé Strany v Malostranské besedě
• Mediální kampaň a informace v časopisech Prahy 1
• Obrazovka před kostelem
• Průvod na slavnost Těla a Krve Páně - Corpus Christi (Konec misie)