Festival duchovní hudby – hudba v průběhu církevního roku

Účelem festivalu duchovní hudby zůstává přiblížit širší veřejnosti hudbu různých církevních období během roku, jak odpovídá jednotlivým liturgickým obdobím. Vzhledem k velkému ohlasu prvních dvou ročníků festivalu jsme se rozhodli zařadit do oficiálního programu festivalu také naše pravidelná vystoupení při slavnostních bohoslužbách, aby si zájemci o naši hudbu mohli jednotlivé skladby vyslechnout též v kontextu s liturgií, tak jak byly původně svými autory zamýšleny. Koncertní program obsahuje skladby v širokém záběru od nejranějšího období (gregoriánský chorál) až po skladby současných autorů. Hluboký umělecký zážitek umocňuje prostředí krásných malostranských chrámů sv. Tomáše a sv. Josefa – prostředí, v němž má tato hudba svůj domov a v němž také nejlépe vynikne; posluchači navíc nově dostanou možnost vychutnat si hudbu ve spojení s přilehlými prostorami augustiniánského kláštera.