Hudba v průběhu církevního roku – 2019

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá XII. ročník festivalu duchovní hudby
HUDBA V PRŮBĚHU CÍRKEVNÍHO ROKU
Svatotomášský sbor a jeho hosté
4 koncerty a 12 vystoupení při slavnostních bohoslužbách

PROGRAM
1. Postní koncert
(Svatotomášský sbor)
neděle 7. 4. 2019 v 19.00, kostel sv. Josefa
H. Schütz - Matoušovy pašije; J. D. Zelenka
2. Mariánský koncert - v rámci Noci kostelů
(Svatotomášský sbor a solisté, A. Brčák - varhany)
pátek 24. 5. ve 20.00, kostel sv. Tomáše
3. Slavnostní koncert ke cti patrona kostela sv. Tomáše
(Svatotomášský sbor, orchestr a sólisté)
neděle 16. 6. v 16.00 kostel sv. Tomáše
T. Tallis, D. Zipoli, F. X. Thuri
4. Koncert ke cti sv. Cecílie, patronky hudebníků
(Svatotomášský sbor, Verner Collegium)
neděle 24. 11. v 18.00 kaple sv. Barbory
J. S. Bach - kantáta
5. Vánoční koncert
(Svatotomášský sbor a orchestr)
neděle 29. 12. v 15.30 kostel sv. Tomáše
J. J. Ryba - Mše vánoční

Vystoupení Svatotomášského sboru při slavnostních obřadech a bohoslužbách:

neděle 6.1.2018 v 10.45 Slavnost Křtu Páně
Cerhenice, kostel sv. Jana Nepomuckého
program: Rybova Mše vánoční

neděle 14. 4. v 11.00 Květná neděle

program: Vittoria, Mozart, Saint-Saëns

čtvrtek 18. 4. v 17.00 Zelený čtvrtek

program: Palestrina, Zelenka, Duruflé, chorál

pátek 19. 4. v 17.00 Velký pátek

program: chorál, pašije, Tallis, Churáček, Vittoria

neděle 21. 4. v 9.30 Boží hod velikonoční

program: chorál, Thuri, Dvořák, Vivaldi

středa 28. 8. v 18.00 Slavnost sv. Augustina

program: chorál, Thuri - kantáta ke cti sv. Tomáše a sv. Augustina

sobota 2.11. v 18.00 Requiem (mše za zemřelé)

program: Requiem

neděle 8. 12. v 9.30 druhá neděle adventní
program: Kodály, Michna, Turnovský

středa 25. 12. v 9.30 Boží hod Vánoční

program: koledy evropských národů