Ministranti v kostele sv. Tomáše

Modlitba sv. Tarsicia

Pane Ježíši Kriste, děkuji ti, že mohu být tvým ministrantem. Mám radost, že mohu sloužit u oltáře a prosím tě, ať nikdy tuto radost neztratím. Ty mě nikdy nezradíš. Nedopusť, prosím, abych tě zklamal já. Dej mi tak nadšené srdce, jaké měl svatý mučedník Tarsicius! Nedovol, abych vyměnil službu u oltáře za pohodlí v posteli, když mám vstávat ke službě. Ať nikdy nedám přednost zábavě před nádhernou službou u oltáře.

Svatý Tarsicie, oroduj za mne, ať miluji Pána Ježíše tak jako ty, ať i já jsem statečný kluk, věrný ministrant.


Doporučujeme!

Biskupské gymnázium v Brně – materiály pro ministranty


Ke stažení: