Pastorace u sv. Tomáše 18/19

Pastorační program farnosti sv. Tomáše 2018/2019
Během tohoto roku se zaměříme na:

1. TRPĚLIVOST : nespěchat, udělat si čas na toho, který sedí vedle mě… TRPĚLIVOST, JAKO PŘÍLEŽITOST
VNÍMÁNÍ TOHO DRUHÉHO

2. NEZAPOMÍNAT NA LIDI KOLEM MNE, KTEŘÍ CHODÍ DO KOSTELA.

3. POZNÁNÍ SV. AUGUSTINA A MODLITBA ZA POVOLÁNÍ DO AUGUSTINIÁNSKÉHO ŘÁDU