Projekt Kongo

www.augustiniani.cz

Říjen 2015

Fotky

Dopis z naší misie v Kongu!

Milý otče Juane,

V těchto dnech pobývám v Evropě. Využívám příležitosti Vám poslat zprávu o minulém školním roce a o začátku nového.
Jak jsem slíbil, jel jsem do Dunga, abych se pokusil objasnit mnoho věcí. Nebylo to snadné kvůli různé úrovni partnerů, s nimiž spolupracujeme. Nejprve jsme začali dělat seznam dětí. Mnoho z nich se vrátilo do své vesnice, jiné zmizely nebo zemřely, některé otěhotněly,... Nyní máme 22 dětí, které zbyly z první skupiny. Přidali jsme k nim jednu albínku, Yvette Kahindo. Můžeme připojit ještě další albíny. Jak víte, albíni jsou velmi diskriminováni. Jsou pokládáni za čaroděje a často jsou vyloučeni z rodiny. Jestli Vám to nevadí, můžeme je zařadit do seznamu žáků.
Dlouhotrvající válka v Kongu od roku 1996 má následky dokonce v Kinshase, kde se s nimi přímo dosud nesetkali. Mnoho rodin přišlo, protože to bylo jediné více méně bezpečné místo. Přicházejí z velké dálky, pěšky nebo na člunech a ve velkém městě to mají obvykle těžké. Opustili svoji domovinu a všechny své činnosti - obchod a zemědělství, které jim pomáhaly přežít. Žijí teď v nových podmínkách. Přišli s dětmi a většina z nich již odrůstá. Tyto rodiny mají problém je vzdělávat a postarat se o ně. Mnoho z nich začíná pracovat v raném věku. Ve skutečnosti počet pracujících dětí v Kongu je velmi vysoký - kolem 8 milionů. Za takovéto situace jsou dívky ve velkém nebezpečí a mohou začít s prostitucí.
Setkali jsme se v Kinshase s těmito jevy. Jelikož nám zbyly nějaké peníze z poslední poslané částky, mysleli jsme si, že bychom pomohli některým z těchto dívek. Pomoc představuje nabídku studia a zdravotní péče, pokud je potřebná - jedna je diabetička a další trpí tuberkulózou. Bylo to opravdu potřeba a z vikariátu jsme s tím nemohli nic udělat. Rád bych věděl, co si o tom myslíte, protože jsem se měl zeptat dříve, než jsem učinil toto rozhodnutí. Ale jak jsem řekl, bylo to potřeba a bylo velmi těžké nedělat nic.
Jak vidíte z účtu, máme stále ještě 500$. Náklady v příštích dnech budou použity na živobytí a léky Francine. V lednu začíná nový školní rok.
Na začátku tohoto školního roku v Dungu jsme nakoupili, co děti potřebovaly k zahájení. Posílám Vám také nějaké fotky.

Děkuji Vám za vše, co pro nás děláte.
Srdečně,
Georges, O.S.A

Leden 2015

Milý O. Juane,

když jsem navštívil Dungu, snažili jsme se zjistit, jak lépe věci organizovat.
Posílám Ti fotografie dětí a jejich jména. Požádal jsem je, aby pořídily fotky podle seznamu, ale neučinily tak - nemohl jsem s nimi být kvůli mnoha komunitních záležitostem, které jsem musel vyřešit. Nicméně budu v Dungu začátkem prosince. Udělám, co bude v mých silách, abych přiřadil fotky ke jménům.
Na našem seznamu je 44 dětí, 34 z nich v základní škole a 10 na střední škole - vypsal jsem jej tiskacím písmem, protože bys mohl mít potíže s přečtením ručně psaného seznamu.
Zde máš obecný přehled výdajů uvedených na stránkách připojeného dokumentu. Abych Ti poskytl některé údaje, uvádím pro Tebe výdaje na každé dítě, které jsou tyto:

*Na základní škole:
- Školné: 15$
- Měsíční poplatky (každé dítě v Kongu je musí platit pro učitele každé tři měsíce): 3$
- Školní potřeby na psaní: 15$
- Pár obuvi: 15$
- Uniforma: 15$
- Další textil: 20$
- Základní zdravotní péče: 5$ (za 3 měsíce)

*Na střední škole:
- Školné: 40$
- Měsíční poplatky: 25,5$
- Školní psací potřeby: 25$
- Pár obuvi: 25$
- Uniforma: 20$
- Další textil: 25$
- Základní zdravotní péče: 5$ (za 3 měsíce)

S penězi, které jsme obdrželi, tj. 3500 euro x 1.24 = 4340$, jsem byli schopni zaplatit téměř všechno. Co zbylo zaplatit je: dvě poslední platby měsíčních poplatků (na základní škole: 102$+102$=204$; na střední škole: 255$+255$=510$) a dvě poslední platby na zdravotní péči (na základné škole: 170$+170$=340$; na střední škole: 50$+50$=100$).

Souhrnem tedy celková částka - rozpočet - činila na tento rok 3476$ + 2265$ = 5741$. První provedená platba činila 4587$. Přidali jsme k ní tu částku, která chyběla k zaslaným 4340$ .Co zbývá je doplatit 1154$.

Podle zaslané částky jsme se rozhodli pomoci zaplatit pouze školu a základní zdravotní péči, nikoli stravu. Pokud zůstane nějaký přebytek, může být použit k tomuto účelu.

Budeš-li potřebovat další informace, klidně se ptej. Budeš-li chtít, aby byly věci provedeny jinak (abych provedl věci jinak), tak mi prosím řekni.

S bratrským pozdravem z Konga
Fr. Georges, osa. Vikář

Částku na pomoc můžete zaplatit, složenkou na adresu: P. Juan Provecho, OSA, Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1 nebo na č.: 1933791339/0800. Var. Symbol: 2. Děkujeme!

Září 2013
Milí farníci kostela sv. Tomáše a přátele projektu Kongo,
 
děkujeme Vám za pomoc v projektu  Augustiniánských kněží - podporu dětí, které se staly válečnými oběťmi války v Dungu (Kongo) 
 
Níže je uvedený odhadovaný rozpočet pro podporu dětí - válečných obětí konfliktu na severu Konga v Dungu na tento školní rok. :
 
1. Poplatky za studium: 25 USD
2. Oblečení: 45 USD
3. Opravy: 120 USD
4. Zdravotní péče: 60 USD
5. Ostatní náklady: 50 USD
---------------------------------------
Celkem:                300 USD
 
 
Ještě jednou děkujeme za Vaši důvěru a pomoc
 
Fr. Martin Banga, OSA
Vikář OSA v Kongu
 
p.s. Fotky v přiloze
 
 
Částku na pomoc můžete zaplatit, složenkou na adresu: P. Juan Provecho, OSA, Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1.
 
 
 

 

Na pomoc dětem v Kongu


PROJEKT: Centrum Sv. Rity v Kinshase a Válečných dětí v Dungu
Dopis našim rodičům a dobrodincům v Praze. 1. 10. 2012
Drazí rodiče a dobrodince,
předem Vám všem chci poděkovat za Vaše úsilí, finanční podporu a nepřetržité modlitby. Je to známka dobré spolupráce mezi Augustiniánskými bratry, kteří působí v Praze a Vámi. Je to také jasné znamení Vašeho křesťanského závazku pro ty, kteří jsou chudí a potřební, ty nejchudší z chudých.
V tomto mém dopise (jako zodpovědný za projekt v Kongu) budu pokračovat ve třech krocích. Prvním krokem bude vzpomínka na historii našeho centra Sv. Rity  (“Centre d’Espoir pour les Abeilles de Sainte Rita”). Také si připomenu historii dodatečného projektu “Válečné děti” v Dungu. Druhým bude představení současného projektu v Kinshase, projekt dětí války v Dungu a současná situace v Kongu. A za třetí bych vám rád pověděl o mých představách naší budoucí spolupráce.
   I.        HISTORIE
A.   Centrum Svaté Rity v Kinshase
Augustiniánské centrum pro sirotky v D.R. Kongo se otevřelo 22. prosince 2005 pod záštitou Otce Guillauma Migbisiegbe, OSA, převora opatství. Má následující cíle:
(i)          pečovat, převychovat (školou), duchovně formovat sirotky v naší péči
(ii)         stavět se proti jakémukoli druhu násilí na dětech a mezi dětmi
(iii)        zavézt mírové prostředí mezi dětmi
(iv)       poskytovat jídlo a lékařskou péči důležitou pro jejich vývoj
(v)        poskytovat uceleného útvaru
(vi)       pomoct propojit je s rodiči, které by je chtěli adoptovat
Centrum bylo v roce 2006 dočasně uzavřeno, kvůli administrativním problémům s vládními úředníky a v tu dobu jsme poslali děti do křesťanských rodin, které byly ochotné se o ně starat. Pokračovali jsme ve finanční podpoře jejich studií, které (finanční prostředky) přicházely z Prahy. Vlastně většina dětí dospěla. V jednom z mých dopisů Vám, jsem uvedl, že ty děti, které jsou již dospělé by se neměli dále podporovat, s výjimkou toho, pokud nechtějí dále pokračovat v univerzitním studiu. Toto je jeden z dalších hlavních cílů centra, včlenit tyto děti do společnosti, aby byli schopné se sami o sebe postarat.
Toto jsou jména a identifikace dětí, které obdrželi finanční podporu od rodičů a patronů z Prahy a které mezitím dospěli:
1) Kristo Wadelma (Chlapec: 17 let, čtvrtý ročník střední školy - mechanik).
2) Léonard Tshomba (Chlapec: 18 let, čtvrtý ročník střední školy).
3) Ernest Bilonda (Chlapec: 13 let, druhý ročník střední školy).
4) Christian Kabenga (Chlapec: 15let, třetí ročník střední školy).
5) Pélagie Mbiko (Dívka: 18 let, pátý ročník střední školy).
6) Ndumbu Kasaka (Chlapec: 13 let, druhý ročník střední školy).
7) Robert Buazi (Chlapec: 16 let, čtvrtý ročník střední školy).
8) Joacquim Zezio (Chlapec: 14 let, třetí ročník střední školy).
9) Olive Mukarugira (Dívka: 15 let, již více nestuduje).
10) Emma Muimu Ngiama (Dívka: 11 let, šestý ročník základní školy).
11) Léon Okito (Chlapec: 10 let, již více nestuduje).
12) Naomi Nzuzi Mundele (Dívka: 16 let, čtvrtý ročník střední školy).
13) César Matondo Ku-Nzambi (Chlapec: 18 let, již ženatý v Bas-Congo).
14) Antoine Minzalombo (Chlapec: 17 let, již více nestuduje).
15) Dieu-Merci Mayamuna Lubanzadio (Chlapec: 19 let, již více nestuduje).
16) Henri Tshomba (Chlapec: 16 let, druhý ročník střední školy).
17) Carine Mbungu Makengo (Dívka: zemřela na HIV/AIDS).
18) Merveille Wumba Buazi (Dívka: 14 let, již více nestuduje).
19) Belva Simba Mansasa (Dívka: 18 let, již více nestuduje).
20) Sadrack Midikoko (Chlapec: 16 let, již více nestuduje).
21) Silvie Tembo (Dívka: 17 let, již vice nestuduje).
B.   Děti války v Dungu
V roce 2009, udeřila ugandská armáda rebelů „Lord’s Army” (LRA) [Boží armáda] a začala zabíjet a znásilňovat ženy a děti v regionu Dungu. O těchto zvěrstech jsem napsal zprávu Otci Juanovi, OSA. Některé ženy a muži se k nám Augustiniánům přidali, aby nám pomohli s péčí a vzděláním dětí, které přišli v této válce o rodiny a příbuzné. Některé děti jsou bývalí sexuální otroci, dětští vojáci, nebo zajatci LRA. Máme nyní 42 dětí z Dungu, které obdrželi finanční podporu zaslanou Otcem Juanem. Je tady mnohem více dalších, které nemají žádnou rodinu, žádné příbuzné a nemohou si dovolit platit za vzdělání.

  1. SOUČASNÁ SITUACE

A.   Centrum Sv. Rity v Kinshase
Před dvěma lety jsme znovuotevřeli Centrum Sv. Rity. Jelikož nemáme dost finančních možností a také po zvážení, že jsem příliš zaneprázdněn vyučováním na univerzitě, jsme se rozhodli pro „otevřené centrum“. To znamená, že sirotci, nebo děti, které jsou tady nazývány „dětmi z ulice“ přicházejí každý den jednou denně, aby obdrželi jídlo a základní péči, ale nezůstávají přes noc. Pouze v extrémních případech (jako například malá miminka odložená matkou po narození), pečujeme o takové děti přímo v Centru. Doufáme, že díky Vašim nepřetržitým modlitbám a finanční pomoci, budeme moci Centrum zvětšit a udělat z něj jedno z těch lepších míst pro sirotky.
B.   Projekt dětí války v Dungu
Kvůli útokům rebelů (LRA), je obtížným úkolem založit v Dungu centrum nebo sirotčinec. Máme strach, že v kterýkoli moment by mohli být děti uneseny LRA. Z bezpečnostních důvodů proto mnoho z nich bydlí v rodinách, díky jejich dobré vůli. Ženské sdružení vedené Otcem Christianem Ntibi, OSA se o tyto děti starají a dávají pozor na jejich vzdělávání a související věci (oblečení, stravování, studijní pomůcky: tužky, sešity atd.)

  1. BUDOUCNOST PROJEKTU


  • Tento projekt je pod kontrolou konžského vikariátu. Dvakrát za rok Vám budu přes Otce Juana, OSA, psát zprávu (pravděpodobně někdy v září a červnu).

  • Je vítán každý adoptivní rodič, který chce mít konkrétní informace, nebo korespondenci s jeho/jejím dítětem.

Můžete mi napsat na tyto adresy:
 
Father Guillaume Migbisiegbe, OSA
Prior of Saint Rita’s Monastery
Professor of the New Testament
Saint Augustine University
18e rue, n°2, Limete – Industriel
Kinshasa / D.R.Congo
Email: guillwamile@yahoo.com
            guillaume_migbi@hotmail.com
Tel: 00243819005945
 

  • Rodiče také můžou zorganizovat výlet na návštěvu svých dětí. Vy, kteří se rozhodnete pro blízkou adopci, nám můžete dát vědět a pracovat na získání potřebných oficiálních dokumentů.

  • Otec Christian Nbiti může být zastižen na těchto adresách:

Juvenat Saint Augustin
B.P. 20 Dungu (via Isiro)
R.D.Congo
Email: mawanika@yahoo.com
Tel: 00243815452170
Situace v Kongu a další výzvy
 

  • Nové povstání s názvem M23 plení severovýchod Konga. Toto povstání je obzvláště znepokojivé, protože je podporováno vládami Rwandy a Ugandy. Bojíme se, že toto povstání může snadno destabilizovat celé Kongo a svrhnout vládu v Kinshase.

  • Příliv uprchlíků z Dungu (severovýchod) přináší hlad, nemoci a další problémy.

  • V regionech Isiro a Dungu se šíří smrtelně krvácivá horečka Ebola (má již vice než 61 obětí).

  • Pokud je naše korespondence opožděná, je to buď kvůli omezené dodávce elektřiny, a nebo výpadku internetového připojení.

 
Potřeby projektu v roce 2012 – 2013
 
1)   Školní poplatky pro 42 dětí války v Dungu: 4410 USD (105 USD/dítě/rok)
2)   Školní poplatky úro 31 dětí z ulice v KInshase: 3255 USD (105 USD/dítě/rok)
3)   Oblečení pro 73 dětí celkem v Kinshase a Dungu: 3650 USD (50 USD/dítě/rok)
4)   Rýže (3 pytle po 50 kg/150 USD) na 12 měsíců/1800 USD
5)   Další potraviny 1225 USD
6)   Lékařská péče 1500 USD
 
Celkem: 15 840 USD
 
Drazí rodiče,
 
Velmi Vám děkuji za Váš závazek chudým a Vaše odhodlání za vzdělávání dětí v zapomenutém světě v Kongu. Ať Bůh požehná Vaše rodiny a Vaši práci. Ať Dítě Ježíš, který zná chaos a strádání dětí, Vás obdaří Svatým Duchem, abyste navždy mohli činit dobré pro Jeho maličké.
Otec Guillaume Migbisiegbe, OSA

Milí podporovatelé našich dětí v Kongu, 
rád bych Vás informoval o aktuální situaci v sirotčinci v Kongu, kterou nám popsal br. Guillaume, OSA:
Rád bych se nejdříve omluvil za delší odmlku. Nemohl jsem napsat dříve, protože máme teď se sirotky mnoho práce.
Zjistili jsme, že dětí, které by potřebovali naši pomoc, je více, než je kapacita sirotčince. Dnes k nám navíc každý den chodí děti z ulice – dostanou najíst, napít, mohou se vysprchovat a zajistíme jim základní zdravotní pěči, pokud jsou zranění či nemocní. Poté se ale musí vždy vrátit zpět na ulici. Rádi bychom i těmto dětem pomohli více, například výstavbou nové budovy sirotčince, finanční situace nám to ale bohužel nedovoluje. Nyní jsme nově v kontaktu s REJEER (konžská národní organizace pro pomoc a ochranu práv sirotků), která nám snad s pomocí o potřebné pomůže.
Bůh Vám žehnej.
br. Guillaume
Tak jako letos budeme i příští rok pokračovat v podpoře projektu sirotčinec našich bratří v Kongu. Kdybyste se i Vy chtěli znovu zapojit, budeme Vám moc vděční.
Náklady na jedno dítě činí 3000 Kč (2000 Kč na studium, 1000 Kč na stravu). Pokud Vám finanční situace neumožňuje podporu v plné částce, věřte, že v Africe pomůže doslova každá koruna, nemusíte se tedy bát, že by nižší částka byla zbytečná.
Částku 3000,- Kč ročně můžete zaplatit, složenkou na adresu: P. Juan Provecho, OSA, Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1.
Na závěr bych Vám rád ještě jednou poděkoval za podporu, díky které jste nám doposud umožňovali společně pomáhat těm nejpotřebnějším. Věřím, že se nám všem podaří dětem v Kongu pomoci k lepšímu životu i příští rok.
P. Juan Provecho, OSAKoordinátor projektu Kongo

Aktuální situace


V Kinshase (hlavní město Demokratické republiky Kongo s 8 miliony obyvatel), je na ulici 25 000 dětí, opuštěných rodiči z různých důvodů (nemoc dětí, chudoba, rodiče, kteří nemohli živit své děti, úmrtí rodičů…).
V současném roce jsou náklady na školné a školní pomůcky na jedno dítě a rok €37 (okolo 1 000 Kč).

Leden 2008


Není lehké popsat celkovou situaci v Kongu. To, co zde vidím na vlastní oči, je nepřijatelné. Lidé se snaží přežít, jak to jen jde. Země se zoufale utápí v bídě, což vede ke zvýšeným projevům násilí v řadách obyvatelstva. Žijeme v zapomenuté části světa.
P. Guillaume Migbisiegbe, OSA

14.10.2007


U některých z nich je podezření na HIV infekci. Jejich zdravotní stav opravdu není příliš dobrý. Ostatní se těší dobrému zdraví, přestože čelí hluboké chudobě v rodinách, ve kterých žijí. Kromě problémů s školními poplatky mají děti potíže se získáním oděvu, hraček a potřeb zdravotní péče. Ve jménu všech rodin, které se starají o děti v Kinshase, vám mnohokrát děkuji za vaši upřímnou účast na péči o budoucnost těchto dětí.
P. Guillaume Migbisiegbe, OSA