XVII. Augustiniánský týden

www.augustiniani.cz

XVII. Augustiniánský týden
20.4.-25.4.2015
„Sv. Augustin řeholník“

20. dubna
18:15 Zahájení augustiniánského týdne 2015
Otevření výstavy: „sv. Augustin řeholník očima dětí“
18:45 Modlitba nešpor
19:00 Mše sv.

21. dubna
18:00 Přednáška:
P. PhDr. William Faix, OSA: „Řeholní život v době sv. Augustina

22. dubna
18:00 Přednáška:
P. ThDr. Angelo Lemme, OSA: „Sv. Augustin řeholník: Vliv Písma svatého“

23. dubna
18:00 Přednáška: P. Ing Jozef Ržonca, PhD., OSA:

Velikonoce 2015

www.augustiniani.cz

BOHOSLUŽBY O VELIKONOCÍCH 2015
Fotky květná neděle
Fotky Křížová cesta na Velký Pátek

Národní galerie předala řádům obrazy

www.augustiniani.cz

Zástupci církevních řádů dnes převzali některé obrazy ve sbírkách Národní galerie v Praze. Díla zůstanou nadále v původních expozicích. "Chceme, aby obrazy sloužily všem", uvedl zástupce augustiniánů P. Juan Ignácio Provecho Lopez.

Katecheze 2014/15

Od 21. září znovu začne výuka náboženství pro děti od 5 do 10 let, která bude probíhat každou neděli po mši svaté v 9:30. Informační schůzka bude v neděli 21. září v 10:45 v refektáři. Přihlašovat své děti můžete až do 21. září u P. Juana

Nový fařár farnosti sv. Tomáše: P. Antonio Rivas, OSA

www.augustiniani.cz

Naše farnost je živá, aktivní a čilá. Zahrnuje řadu různých skupin a činností v jejích třech společenstvích. A ještě důležitější je, že mnoho lidí v těchto jednotlivých společenstvích je aktivními členy. Naše farnost je též rodinná a přívětivá. Rostla postupně, a v tomto růstu sjednotila ty, kdo se bránili opustit Malou Stranu, nebo se každý týden chtěli vracet do své bývalé čtvrti. A ti ostatní, kteří začali přicházet později, se zde také cítí doma – vidíme tolik rodin, jež přichází s dětmi.

Dík P. Vit !

www.augustiniani.cz

Když před čtyřmi lety P. Vít začal svou službu u nás, u Tomáše, měli jsme hodně očekávání. Teď přišel čas se posunout dál v životě, P. Víta čeká práce u augustiniánů v Brně, kde spolu s dalšími dvěma bratry (ze Slovenska a Polska) budou posilňovat zdejší komunitu.

Slavnost sv. Augustina 28.8.14

www.augustiniani.cz

Mše sv. v 12:15 hod a v 19:00 hodin. Při mši sv. zpívá svatotomášské sbor.

Vzkaz sv. Augustina pro Tebe...
....možná jsi četl někdy můj životopis. Ne všechno se přihodilo tak, jak je tam napsáno. Byli jsme úplně normální lidé, lidé, kteří žili před více než tisíci lety, jejichž jazyk, zvyky i způsob myšlení byly podstatně odlišné od těch tvých. Srdce člověka se ale tolik nezměnilo a právě moje lidská zkušenost by ti mohla pomoci. (číst dál)

Primicie Jozefa Rzoncy. 13.7.2014

www.augustiniani.cz

V neděle 13.7 od 09:30, v kostele sv. Tomáše, primice P. Jozefa
Fotky zde

Tábor 2014

www.augustiniani.cz

Putujeme...!
Zaječov 01.–09.07.2014

My augustiniáni věříme, že být člověkem a křesťanem je otázkou víry, radosti, svobody, nepoddajnosti a osobnosti. Proto pracujeme s dětmi a mládeží, organizujeme pro ně různé aktivity a mezi nimi dětský tábor v létě.
Co žádáme od tábora? Chceme naplnit náš volný čas přáteli, konverzacemi, které nás naplňují, úsměvem, který vyjadřuje radost, a setkáními, která nás učí dialogu a pokoji.
Fotky z tábora 2014