Novinky

Nejnovější události a zprávy z farnosti sv. Tomáše

COVID-19

www.augustiniani.cz

Ministerstvo zavádí na vnitřních akcích roušky a snižuje maximální počet osob

Na základě datových podkladů o vývoji epidemie covid-19 a doporučení epidemiologů dochází od soboty 25. července opětovně k povinnosti nošení roušek na všech vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od pondělí 27. července se snižuje maximální počet lidí na vnitřních hromadných akcích na 500 osob. Pořadatelé budou moci zpřístupnit nanejvýš 5 sektorů, každý pro maximálně 500 osob. Tato opatření se týkají i bohoslužeb a dalších církevních akcí.

XXIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ

www.augustiniani.cz

FOTKY ZDE

XXIII. POUŤ DO SV. DOBROTIVÉ
„Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova“ (Lk 1,39).

Sobota 18. července 2020

8:30 Odjezd z Prahy.

10:00 Začátek pouti v obci Těně. Modlitba růžence.

12:00 Příchod do kláštera. Možnost svátosti smíření.

14:00 Poutní mše svatá.

Slavnost Božího Těla 2020

www.augustiniani.cz

Fotky zde

Noc kostelů 2020. Kostel sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

Fotky zde
Více fotky

Program v roce 2020

Od 10:00- Rozhovor nejen duchovní
17:50 -Zvonění
18:00 -"Hledejte důležité symboly v kostele a v klášteře"
18:00-22:00 -Pivo sv. Tomáše a klášterní legendy
18:00- Sv. Augustin a augustiniáni dnes!
18:30 - Chceš, aby se někdo za Tebe a s Tebou modlil?
19:00 -Vystoupení sólistů Svatotomášského sboru
19:30 - Tour to the Church and Monastery of St. Thomas (In English)

Pán vpravdě z mrtvých vstal!

www.augustiniani.cz

Moji milí bratři a sestry,

navzdory poněkud chladnému jaru a pozastavení se, které všichni z nás prožíváme, se naše farní společenství opět shromažďuje po dvou a půlměsíční přestávce zde, v kostele svatého Tomáše. I když jsme nebyli osobně přítomní, podařilo se nám zůstat ve spojení díky technologiím a sociálním médiím, takže dokonce i lidé z jiných kontinentů, kteří bývali našimi farníky, s námi sdíleli liturgii. Přesto se všichni shodujeme, že se nic nemůže vyrovnat osobním kontaktům.

Vigilie Seslání Ducha sv.

www.augustiniani.cz

Vigilie Seslání Ducha sv.
sobota 30.5.2020 19 hodin
Kostel sv. Tomáše

Kdo je tedy Duch svatý?

Duch svatý není neurčitá duchovní energie, projev božské moci, ale osoba. Spolu s Otcem a Synem patří Duch svatý do společenství tří božských osob - Nejsvětější Trojice - trojjediného Boha. Když sv. Augustin vysvětluje vztahy mezi osobami v této Trojici, říká o Duchu svatém: „Duch svatý je láska mezi Otcem a Synem.”

Tolle Lege Květen 2020

www.augustiniani.cz

Učit se být jako slunečnice!
S některými z vás jsem měl příležitost mluvit osobně a mezi jinými věcmi jste mi říkali, že nejhorší je, že musíme být doma a nemáme tolik času se stýkat s přáteli, i když se snažíte přes různá média udržet komunikaci. A je to moc dobré, že nám chybí osobní setkání s přáteli. Přátelé a zdraví, říkal sv. Augustin, jsou nejdůležitější věci na tomto světě. Jsem rád, že vnímáme potřebu setkávat se s ostatními. A farnost je místo setkání, a i kvůli tomu také se těšíte zpět do farností a na farní aktivity.

Obnoveni bohoslužby!

www.augustiniani.cz

Bohoslužeb se bude moci od 24. dubna účastnit nejvýše 15 osob, od 11. května by to mohlo být 100 osob a to za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června.

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. dubna 2020 č. 452

Vláda s účinností ode dne 24. dubna 2020
I. nařizuje
c) pro účast na bohoslužbě, aby byla dodržována následující pravidla:
i. bohoslužby se v stejný čas účastní nejvýše 15 osob,

Požehnané Velikonoce!

www.augustiniani.cz

Velikonoce: čas naděje a setkání!

Ježíš po jeho vzkříšení se setkal s lidmi. Setkání je způsobem, jak můžeme poznávat, že Ježíš z mrtvých vstal.

Víme a věříme, že to všechno, co teď prožíváme, brzy skončí a pak se budeme znovu setkávat jako vždy.

A na setkání s Vámi se hodně těšíme!

To budou ty nejlepší Velikonoce!

Požehnané Velikonoce!!

Augustiniáni

Velikonce 2020

www.augustiniani.cz

Slavení velikonočního tridua v kostele sv. Tomáše*

Na Zelený čtvrtek mše sv. v 16 hodin (bez lidí)
Kostel bude otevřen od 18:30 do 20:30 hodin na adorace.

Na Velký pátek Obřady Velkého Pátku v 16 hodin (bez lidí)
Kostel bude otevřen od 14:30 do 16:00 hodin na adorace.

Na Bílou sobotu od 10:00 do 12:00 hodin k soukromé modlitbě a svátosti smíření.

Velikonoční vigilie mše sv. v 19:00 hodin (bez lidí)

Boží hod velikonoční mše sv. v 9:30 hodin (bez lidí)

Syndikovat obsah