Dík P. Vit !

www.augustiniani.cz

Když před čtyřmi lety P. Vít začal svou službu u nás, u Tomáše, měli jsme hodně očekávání. Teď přišel čas se posunout dál v životě, P. Víta čeká práce u augustiniánů v Brně, kde spolu s dalšími dvěma bratry (ze Slovenska a Polska) budou posilňovat zdejší komunitu.
Chci poděkovat ve jménu farnosti za jeho práci, službu, trpělivosti a pokoru, za to, že vždy měl čas k naslouchání pro každého člověka, především pro staré lidi, že u něho vždy našli dobrého pomocníka. Hodně se snažil, aby každá bohoslužba byla, a to nejen z liturgického hlediska, příležitost ke společné chvále Boha. Ve zpovědnici sloužil pravidelně a s otcovským přístupu ke každému penitentovi.
Se sv. Augustin Ti říkáme „zpívej a choď“. Ať Bůh Ti dává sílu a vše potřebné k nové službě a nazapomeň, že tady u Tomáše Tě všichni máme rádi!