Generální kapitula augustiniánů Nigerie 2016

www.augustiniani.cz

Od 18.9. do 30.9. se uskutečnila v Abuji, hlavním městě Nigérie, generální kapitula augustiniánského řádu.

Na kapitule, která se poprvé v historii konala na africkém kontinentě - v zemi sv. Augustina - se setkalo více než 60 řeholníků ze 49 zemí světa, kde řád sv. Augustina působí.

Mezi jinými se na setkání hodnotila práce za poslední 3 roky a nastavil se směr řádu na další léta se zvláštním důrazem na způsob doprovázení mladých lidí, na práci pro povolání a obnovu struktury řádu odpovídající současné situaci, kdy je v mnoha evropských zemích málo povolání, kdežto v Africe a Asii je růst povolání velký.

Generální kapitula vyzvala, aby se v každé zemi realizovaly konkrétní činnosti k pomoci potřebným, především uprchlíkům, v duchu milosrdenství.

V rámci setkání měli otcové augustiniáni příležitost poznat realitu církve v Nigérii, kde je mnoho povolání a církevní společenství prožívá víru radostným způsobem, hudbou a tancem.

Za Českou republiku se setkání účastnili P. Juan Provecho, OSA z kláštera sv. Tomáše v Praze a P. Angelo Lemme, OSA z opatství Staré Brno. Více informace: www.augustinians.net

Fotky zde

Besídka s promítáním fotografií z cesty do Nigerie bude ve čtvrtek 13. 10. od 19:30 v klášterním refektáři. Všichni jste zváni!