Nový fařár farnosti sv. Tomáše: P. Antonio Rivas, OSA

www.augustiniani.cz

Naše farnost je živá, aktivní a čilá. Zahrnuje řadu různých skupin a činností v jejích třech společenstvích. A ještě důležitější je, že mnoho lidí v těchto jednotlivých společenstvích je aktivními členy. Naše farnost je též rodinná a přívětivá. Rostla postupně, a v tomto růstu sjednotila ty, kdo se bránili opustit Malou Stranu, nebo se každý týden chtěli vracet do své bývalé čtvrti. A ti ostatní, kteří začali přicházet později, se zde také cítí doma – vidíme tolik rodin, jež přichází s dětmi. Všichni jsme důležití, ale troufám se říci, že právě naše rodiny jsou těmi, kdo dávají naší farnosti její vlastní charakter. Ona sama je totiž jedna velká, bohatá rodina. Je rozmanitá, multikulturní, ale přitom dokáže integrovat a stmelit lidi. Naše farnost je augustiniánská, společenská a bratrská. Naše farnost je sympatická a veselá. Naše farnost je misijní a její dveře jsou vždy otevřené, aby byla v kontaktu se společností, ve které žijeme, aby hlásala Krista, a aby připomněla, že Bůh je láska a jde každému naproti. Pro Něho jsme všichni nesmírně důležití. Každý z nás je středem Jeho pozornosti a každého nás bezvýhradně miluje.

Začínám těď působit ve funkci faráře, tady v naší farnosti u Sv. Tomáše, která je mým duchovním domovem (a tím mám na mysli jak farnost, tak i klášter, moje milované bratry z řeholní komunity). Je to pro mně novou službou, citlivým úkolem a důležitou výzvou. Ale jistě to není velká změna pro farnost. Pod různým vedením (P. Jan Aixner, P. Vit Mareček, P. William, P. Juan. P. Vit) jsme spolu vyrostli. Všichni tito faráři si dokázali vytyčovat cíle, jež nám umožnily, abychom dnes byli co jsme: společenství shromážděné kolem Ježíše, jež kráčí v souladu s ideálem Svatého Augustina: „jedna duše a jedno srdce na cestě k Bohu“.
Není to velká změna. Protože budeme dále společně růst. Všichni spolu budeme hledat cesty k růstu v lásce, k prohloubení našeho vztahu k Bohu a ke společenství.
Přeji Otci Vítovi, jenž konal službu faráře s takovou věrnosti a láskou, aby v Brně našel takovou farní a řeholní rodinu, ve které se bude cítit velmi milovaný a bude moci dávat druhým z toho množství darů, které od Pána dostal. Mockrát děkuji, bratře můj.

Odevzdám se do Vašich rukou a prosím Vás, abyste se za mně modlili, abyste mi pomohli poznat co potřebujete, abych Vás vedl na naší společné cestě k Bohu a abychom spolu dále budovali naši farní rodinu. Náš domov.