PASTORAČNÍ PRÁCE NA ROK 19/20

www.augustiniani.cz

Pondělí:
17:00 -18:00
Španělština dospělí (konverzace) –REFEKTÁŘ
18:00–19:00
Příprava na křest dospělí – TAGASTE
19:30–21:00
Augustiniánská fraternita – REFEKTÁŘ

Úterý
17:00 -17:45
Modlitba k Božímu milosrdenství
18:30–19:30
Bible study (angl) - TAGASTE
19:30–20:30
Katecheze pro dospělé - REFEKTÁŘ

Středa
18:00–19:00
Španělština dospělí (středně pokročilí) – REFEKTÁŘ
18:00–19:00
Adult Religious education (angl) – TAGASTE

Čtvrtek
18:05-19:05
Mládež – TAGASTE
19:30
Modlitba Taizé (1. čtvrtek) – KAPLE SV. BARBORY
20:30-22:00
Čeština - REFEKTÁŘ

Pátek
15:00
Úklid kostela

Neděle
9:45-10:45 Religious education (angl)
10:45-11:30 Náboženství pro děti-HIPPO
10:00-12:00 Náboženství pro děti