Primicie Jozefa Rzoncy. 13.7.2014

www.augustiniani.cz

V neděle 13.7 od 09:30, v kostele sv. Tomáše, primice P. Jozefa
Fotky zde

Letošní začátek prázdnin pro naši farnost bude ovšem jiný, než tomu bylo v předešlých letech. Čeká nás totiž mimořádná událost : V sobotu 12. července v 10:00 hodin bude vysvěcen na kněze náš bratr Jozef Ržonca, OSA a v neděli 13.července bude mít svoji Primiční mši svatou….. O to víc se musíme za „našeho Jozefa“ modlit, aby opravdu mohl naplnit obsah požehnání, které biskup v závěru svěcení pronáší: „Ať vás učiní opravdovými pastýři, kteří budou rozdílet živý chléb a slovo života, aby tak věřící rostli v jednotě Kristova těla.“ Budeme se modlit o dostatek sil pro tohoto našeho novokněze.