Velikonoce 2019 u sv. Tomáše

www.augustiniani.cz

Fotky

Bohoslužby o velikonocích ve kostele sv. Tomáše v roce 2019.

Velikonoce: čas setkání

Duben tohoto roku je rozdělen na dvě části. V první prožíváme poslední dny postní doby a ve druhé oslavíme vítězství Ježíše nad smrtí. Naše duchovni farní postní pouť do Jeruzaléma končí, anebo teprve začíná, protože když budeme s Kristem ve večeřadle, u jeho kříže, a pak se s ním setkáme u prázdného
hrobu, pak můžeme pokračovat v naší každodenní pouti do Božího království s radostí, protože z opravdového setkání s Kristem se u pravého křesťana vždycky rodí radost.

Během velikonoční doby se budeme modlit ne křížovou cestu, ale ‘cestu světla', cestu setkání s Kristem po jeho vzkříšení. Apoštolové a další lidé se setkali s Kristem po jeho zmrtvýchvstání a my jsme také zváni, abychom se s ním setkali. Jeho přáním je, abychom si pro něho našli čas, abychom ho poznali jako
živého a blízkého Boha. Ale ne vždy je jednoduché ho poznat; i apoštolové ho často nepoznali, anebo pochybovali. Velikonoční doba je doba, kdy se zvláštním způsobem snažíme poznat Ježíše uprostřed svého života, i v těch těžkých chvílích a v obtížných osobách. K tomu je třeba o to prosit a mít oči, ale i srdce
otevřené. Dívat se novýma očima, očima uzdravenýma ranami Ježíše, a srdce mít připravené dávat novou šanci a příležitost každému člověku. Bez tohoto našeho snaženi nebudeme moci poznat Ježíše, který přichází a chce nás zvát, abychom ho poznali nejen při lámaní chleba, ale v každodenním životě a v lidech, se kterými se potkáme.

Kéž necháme Ducha svatého, aby v nás působil, a učíme se ve škole Marie: být vždy vedle Ježíše, také u kříže našeho života, a být ochotní konat jeho vůli.