Shrnutí Augustinova pojetí dějin

Shrnutí Augustinova pojetí dějin

Dějiny probíhají lineárně, tj. mají absolutní začátek – stvoření světa a člověka Bohem – a definitivní konec – druhý příchod Krista. Tím Augustin odmítá převládající antické cyklické pojetí dějin jako součásti cyklického pojetí veškerého přírodního dění (Empedoklés, stoikové).

Dějiny směřují k žádoucímu konci, jde tedy o eschatologické pojetí. To znamená, že konec bude také vyvrcholením dějin – realizací Božího plánu a konečným výsledkem jeho působení. Z křesťanského hlediska jde o toužebně očekávaný okamžik, proto lze běh dějin považovat za vzestupný.