Farnost

Informace o farnosti sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Exercicie doma

EXERCICIE DOMA

HLEDÁNÍ BOHA -1-

HLEDÁNÍ BOHA -2-


Jak meditovat

1. Příprava na meditaci

Ke stažení: 

Hudba v průběhu církevního roku – 2013

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá
VII. ročník festivalu duchovní hudby

Svatotomášský sbor a jeho hosté
4 koncertů
8 vystoupení při slavnostních bohoslužbách


Koncerty

  1. Postní koncert – pocta J. D. Zelenkovi

    V neděli 17.3.2013 v 15:00 v kostele sv. Josefa na Malé Straně

    Svatotomášský sbor, A. Brčák – varhany

Hudba v průběhu církevního roku – 2012

Římskokatolická farnost u sv. Tomáše pořádá
VI. ročník festivalu duchovní hudby

Svatotomášský sbor a jeho hosté
5 koncertů
7 vystoupení při slavnostních bohoslužbách


Koncerty

  1. Tříkrálový koncert

    V pátek 6.1.2012 v 17:00 v kostele sv. Josefa na Malé Straně

    Svatotomášský sbor, Bambini augustiniani, Verner Collegium

Anketa

Anketa k přípravě farní misie
Připravili jsme pro Vás tuto anketu, jako průzkum názorů a potřeb lidí farníků a lidi žijících v našem okolí, abychom mohli lépe sloužit každému z Vás, bez rozdílů vyznání, věku a postavení.

Modlitby

1.
Pane Ježíši,
posílej nám svého Ducha,
aby tato farní misie
byla časem milosti a naděje.

Pane, požehnej našim rodinám,
obnov a upevní naší víru
a otvírej naše srdce svému Slovu.

Posiluj naše farní společenství,
aby jako putující církev
šli k bratřím a sestrám
a mezi nimi zpřítomňovali Tvoji lásku
v tomto světě, který ji tolik potřebuje.

Ať vzor a prostřednictví tvých světců
- svatých Cyrila a Metoda, kteří přinesli víru do této země,
- svatého Tomáše, který hlásal víru v Indii,
- svatého Augustina, který ji šířil svými spisy a synodami -

Misie

Anketa misie pro obyvatele Malé straně
3. etapa: Misie mezi lidmi: "Dej Bohu šanci"

Program:

1. Pondělí 1. dubna od 14:30 do 16:30. Klášter sv. Tomáše (Josefská 8, Praha 1)
Pozvání na oslavu Velikonoc („pivo a klášterní legendy“)

2. Čtvrtek 11. dubna od 15:30 do 17:30 hodin
„Dej Bohu šanci“: evangelizace na ulicích Malé Strany.

3. Augustiniánský týden ( 22.4.-26.4.). Denně od 18:00 hodin. Klášter sv. Tomáše
Přednášky, kulturní akce, zamyšlení, filosofické diskuze…

4. Čtvrtek 9. května od 19 hodin v Malostranském gymnázium ( Josefská 7)
Kulatý stůl: „jak církev pomáhá či nepomáhá? „

5. Pátek 24. května. Od 18:00 do 24:00. Kostel sv. Tomáše
Noc kostelů. Kulturní a duchovní program během celého večera

6. Sobota 1. června. Od 10:00 do 23:00 hodin. Park Kampa
Misijní festival „Dej šanci Bohu“

7. Neděle 2. června. Od 9:30 hodin. Kostel sv. Tomáše
Dokončení misie. Mše sv. a průvod ulicemi Malé Strany

„Je-li Bůh s námi, kdo je proti nám?“(Římanům 8, 31b)

**********
2. etapa: Misie ad intra - mezi farníky kostela

Od Vánoc do Velikonoc

Předprogram:

V neděli 23.12. představíme misijní a modlitební skupinu.
Pan farář daruje vánoční dar farníkům - „katechismus“
Od 24.12. bude Jezulátko putovat po rodinách jako "misionář" s možností, aby se s ním při návštěvě v těchto rodinách setkali i další členové farnosti
26.12. požehnání poutníků před cestou do Compostely: pouť bude obětovaná za misie. Možnost přinést přímluvy nebo prosby, za co byste chtěli, aby se tam poutníci modlili
Vánoční kázání: Jsme farnost v misii!
Projekt „Služba u Betléma“: Hlídat Betlém v kostele a přitom mít čas pro lidi, kteří přicházejí.

Program:

Oficiální začátek 12. ledna: Farní pouť do kostela sv. Cyrila a Metoděje v Karlíně (14:30 hodin)
13. ledna: Obnova křestního slibu ve farnosti jako začátek našeho úsilí o obnovu
• Duchovní obnova farnosti – exercicie na každý den (začátek 13. ledna). Pravidelná setkání v úterý od 19:30 hodin (Oblast misijního programu: Žít)
• Augustiniánský týden: Téma víra a Eucharistie (22.-26.4.2013)
• Postní kázání na téma „víra“: 18.2.; 24.2.; 3.3.; 10.3.; 17.3. (Oblast misijního programu: Věřit)
• Možnost se zapojit do sobotního programu pro bezdomovce, pravidelného úklidu části kostela anebo do jiné sociální akce během postní doby. Nabídnout seznam možností a prosit farníky, aby oznámili, co mohou nabídnout (Oblast misijního programu: Pomáhat - charita)
• Projekt „animátor“: Vytváření sítě mezi lidmi, kteří „sedí“ blízko v kostele
• Modlitba za misie každou neděli na konci přímluv
• Modlitba za konkrétní potřeby farníků: „zeď nářků“, anebo „služba důvěry“ ( 2 lidé k dispozici v neděli dopoledne)
• Dokončení: Farní pouť na Velehrad (?) (Oblast misijního programu: Oslavit)

Pravidelnost:
• Týdenní setkání
• Nedělní mše sv.

Prostředky
• Materiály v Tolle Lege na téma víra
• Obrazovka před kostelem
• Velký plakát, který připomíná, že máme misie

Výuka 2018/19

Úterý

17:00–18:00
Španělština dospělí (středně pokročilí) – TAGASTE
18:30–20:00
Španělština dospělí –Každý druhy týden (pokročilí) – KASICIAKO
18:00 -19:00
Španělština dospělí - Každý druhy týden (konverzace) –REFEKTÁŘ

Středa
18:30–19:30
Španělština dospělí (začátečníci) – KASICIAKO

Čtvrtek
Španělština dospělí - Každý druhy týden (konverzace) –REFEKTÁŘ

Projekt Kongo

www.augustiniani.cz

Říjen 2015

Fotky

Dopis z naší misie v Kongu!

Milý otče Juane,

V těchto dnech pobývám v Evropě. Využívám příležitosti Vám poslat zprávu o minulém školním roce a o začátku nového.
Jak jsem slíbil, jel jsem do Dunga, abych se pokusil objasnit mnoho věcí. Nebylo to snadné kvůli různé úrovni partnerů, s nimiž spolupracujeme. Nejprve jsme začali dělat seznam dětí. Mnoho z nich se vrátilo do své vesnice, jiné zmizely nebo zemřely, některé otěhotněly,... Nyní máme 22 dětí, které zbyly z první skupiny. Přidali jsme k nim jednu albínku, Yvette Kahindo. Můžeme připojit ještě další albíny. Jak víte, albíni jsou velmi diskriminováni. Jsou pokládáni za čaroděje a často jsou vyloučeni z rodiny. Jestli Vám to nevadí, můžeme je zařadit do seznamu žáků.
Dlouhotrvající válka v Kongu od roku 1996 má následky dokonce v Kinshase, kde se s nimi přímo dosud nesetkali. Mnoho rodin přišlo, protože to bylo jediné více méně bezpečné místo. Přicházejí z velké dálky, pěšky nebo na člunech a ve velkém městě to mají obvykle těžké. Opustili svoji domovinu a všechny své činnosti - obchod a zemědělství, které jim pomáhaly přežít. Žijí teď v nových podmínkách. Přišli s dětmi a většina z nich již odrůstá. Tyto rodiny mají problém je vzdělávat a postarat se o ně. Mnoho z nich začíná pracovat v raném věku. Ve skutečnosti počet pracujících dětí v Kongu je velmi vysoký - kolem 8 milionů. Za takovéto situace jsou dívky ve velkém nebezpečí a mohou začít s prostitucí.
Setkali jsme se v Kinshase s těmito jevy. Jelikož nám zbyly nějaké peníze z poslední poslané částky, mysleli jsme si, že bychom pomohli některým z těchto dívek. Pomoc představuje nabídku studia a zdravotní péče, pokud je potřebná - jedna je diabetička a další trpí tuberkulózou. Bylo to opravdu potřeba a z vikariátu jsme s tím nemohli nic udělat. Rád bych věděl, co si o tom myslíte, protože jsem se měl zeptat dříve, než jsem učinil toto rozhodnutí. Ale jak jsem řekl, bylo to potřeba a bylo velmi těžké nedělat nic.
Jak vidíte z účtu, máme stále ještě 500$. Náklady v příštích dnech budou použity na živobytí a léky Francine. V lednu začíná nový školní rok.
Na začátku tohoto školního roku v Dungu jsme nakoupili, co děti potřebovaly k zahájení. Posílám Vám také nějaké fotky.

Děkuji Vám za vše, co pro nás děláte.
Srdečně,
Georges, O.S.A

Leden 2015

Milý O. Juane,

když jsem navštívil Dungu, snažili jsme se zjistit, jak lépe věci organizovat.
Posílám Ti fotografie dětí a jejich jména. Požádal jsem je, aby pořídily fotky podle seznamu, ale neučinily tak - nemohl jsem s nimi být kvůli mnoha komunitních záležitostem, které jsem musel vyřešit. Nicméně budu v Dungu začátkem prosince. Udělám, co bude v mých silách, abych přiřadil fotky ke jménům.
Na našem seznamu je 44 dětí, 34 z nich v základní škole a 10 na střední škole - vypsal jsem jej tiskacím písmem, protože bys mohl mít potíže s přečtením ručně psaného seznamu.
Zde máš obecný přehled výdajů uvedených na stránkách připojeného dokumentu. Abych Ti poskytl některé údaje, uvádím pro Tebe výdaje na každé dítě, které jsou tyto:

*Na základní škole:
- Školné: 15$
- Měsíční poplatky (každé dítě v Kongu je musí platit pro učitele každé tři měsíce): 3$
- Školní potřeby na psaní: 15$
- Pár obuvi: 15$
- Uniforma: 15$
- Další textil: 20$
- Základní zdravotní péče: 5$ (za 3 měsíce)

*Na střední škole:
- Školné: 40$
- Měsíční poplatky: 25,5$
- Školní psací potřeby: 25$
- Pár obuvi: 25$
- Uniforma: 20$
- Další textil: 25$
- Základní zdravotní péče: 5$ (za 3 měsíce)

S penězi, které jsme obdrželi, tj. 3500 euro x 1.24 = 4340$, jsem byli schopni zaplatit téměř všechno. Co zbylo zaplatit je: dvě poslední platby měsíčních poplatků (na základní škole: 102$+102$=204$; na střední škole: 255$+255$=510$) a dvě poslední platby na zdravotní péči (na základné škole: 170$+170$=340$; na střední škole: 50$+50$=100$).

Souhrnem tedy celková částka - rozpočet - činila na tento rok 3476$ + 2265$ = 5741$. První provedená platba činila 4587$. Přidali jsme k ní tu částku, která chyběla k zaslaným 4340$ .Co zbývá je doplatit 1154$.

Podle zaslané částky jsme se rozhodli pomoci zaplatit pouze školu a základní zdravotní péči, nikoli stravu. Pokud zůstane nějaký přebytek, může být použit k tomuto účelu.

Budeš-li potřebovat další informace, klidně se ptej. Budeš-li chtít, aby byly věci provedeny jinak (abych provedl věci jinak), tak mi prosím řekni.

S bratrským pozdravem z Konga
Fr. Georges, osa. Vikář

Částku na pomoc můžete zaplatit, složenkou na adresu: P. Juan Provecho, OSA, Kostel sv. Tomáše, Josefská 8, 118 01 Praha 1 nebo na č.: 1933791339/0800. Var. Symbol: 2. Děkujeme!

Test – obrázky

Kostel sv. TomášeDnešní klášter sv. Tomáše má svého předchůdce ve stejnojmenném kostelíku, připomínaném již v polovině 13. století. Další církevní stavbou zde byla kaple sv. Doroty, patronátní právo v obou případech náleželo benediktinům z Břevnova. Na pozvání krále Václava II. přichází v r. 1285 nový řád Ordo eremitarum sancti Augustini – Řád poustevníků sv. Augustina.

Svatotomášský sbor

Svatotomášský sbor byl založen v roce 1998 jako smíšený chrámový sbor při klášterním kostele sv. Tomáše řádu sv. Augustina v Praze.

Od počátku je veden sbormistrem Pavlem Vernerem a je zaměřen především na církevní polyfonní hudbu a gregoriánský chorál. Věnuje se však i současné duchovní hudbě.

Sbor pravidelně vystoupuje v kostele sv. Tomáše. Absolvoval však i nemálo dalších tuzemnský i zahraničních vystoupení.

Sbor je otevřen všem případným zájemcům o chrámovou hudbu. Všichni příchozí jsou vítáni a nemusejí se obávat příliš formálního přijetí.

Syndikovat obsah