Farnost

Informace o farnosti sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Klášterní pivovar

Klášterní pivovar

Významnou součástí svatotomášského komplexu byl pivovar. Podle klášterní tradice byl založen už v roce 1352, ale nejstarší písemný doklad pochází až z r. 1400. Codex Thomaeus má opis privilegia „sub sigillo Minoris civitatis supra aream prope maiorem portam, in qua est constructum braxatorium tempore fratirs Petri de Alba pro pecunia fratris Johannis dicti Walter sub anno Domini M0CCCC0.“ (…pod pečetí Menšího města na pozemek u větší brány, na němž byl postaven pivovar za času bratra Petra z Bělé za peníze bratra Jana řečeného Walter, v roce 1400).

Klášterní knihovna

Klášterní knihovna

Brzy po založení kláštera vznikala knihovna. Podle klášterní kroniky již v r. 1289 existoval graduál a antifonář velkého formátu (grandis voluminis). Asi počátkem 14. století bylo při svatotomášském klášteře založeno „studium generale“ pro českobavorskou provincii, to vyžadovalo příslušný studijní materiál – v této době měla mít knihovna 45 převážně liturgických knih. Další rukopisy daroval pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic a pak zejména kancléř Karla IV. Jan ze Středy.

Klášter jako středisko vzdělanosti – studium generale

Klášter jako středisko vzdělanosti – studium generale

Pro svou kazatelskou a zpovědnickou činnost potřeboval řád členy s patřičným teologickým vzděláním. K tomuto účelu vznikala tzv. studia generale. Studium trvalo pět let a studenti – příslušníci řádu – získávali titul „lektor“ a oprávnění vyučovat na generálním studiu v rámci své provincie. Augustiniánský řád založil prvá studia v Itálii: v r. 1287 jsou doložena v Římě, v Bologni, v Padově a v Neapoli. Počátkem 14. století vzniklo ve Vídni a pravděpodobně v téže době i v Praze u sv.

Klášter v 18. století, barokní přestavba, současnost

Klášter v 18. století, barokní přestavba, současnost

Počátkem 18. století se pražský konvent podílel na obohacení barokní výzdoby Prahy. Do této doby spadají začátky sochařské výzdoby Karlova mostu, k níž přispěl i malostranský klášter dvěma sochami řádových světců. 27. srpna 1708 nechal instalovat první sochu sv. Augustina a 8. září téhož roku sochu sv. Mikuláše Tolentinského. Iniciativa vyšla od provinciála Václava Pelikána a P.Christiana Mitise, bývalého asistenta generálního převora pro Německo.

Husitské války, obnova a stavební úpravy v 16. a 17. století

Husitské války, obnova a stavební úpravy v 16. a 17. století

První pražskou defenestrací 30. VII. 1419 začalo období husitských válek. Klášter sv. Tomáše se nalézal v příliš exponované oblasti Malé Strany a stal se brzy terčem útoků. Podle klášterní kroniky byli mniši vyhnáni už v dubnu 1420, 9. května téhož roku byl spálen konvent a  v červnu byl vypálen kostel. Majetek kláštera zkonfiskovala a rozprodávala obec. Zničení bylo asi důkladné, jak dokládají prameny 16. století. Na tzv. Vratislavském dřevorytu Prahy z r.

Založení kláštera, vývoj do husitství

Založení kláštera, vývoj do husitství

V roce 1285 přichází na pozvání krále Václava II. do Prahy nový řád – Ordo eremitarum sancti Augustini – Řád poustevníků sv. Augustina. Král pro klášter, který založil „pro anima patris sui“, tj pro spásu duše svého otce, vykázal místo v podhradí královského sídla na Menším městě pražském, dnešní Malé Straně. Tato prostora nebyla prázdná. Stál zde starší kostel sv. Tomáše, připomínaný již v 1. polovině 13. století, další sakrální stavbou byla v těchto místech kaple sv. Doroty.

Zakládací listina kláštera sv. Tomáše

Zakládací listina kláštera sv. Tomáše

Venceslaus Dei gracia rex Bohemie et marchio Moravie, regio proficisci tramite credimus, cum in civitatibus nostris personas locamus honestas, que subditum nobis populum salutiferis monitis ad mores invitant egregios et pro anima quondam domini patris nostri nostroque felici statu ante Dei faciem devotas iugiter preces fundant.

Historie kláštera a kostela sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Historie kláštera a kostela sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Obrázek: 

Dnešní klášter sv. Tomáše má svého předchůdce ve stejnojmenném kostelíku, připomínaném již v polovině 13. století. Další církevní stavbou zde byla kaple sv. Doroty, patronátní právo v obou případech náleželo benediktinům z Břevnova. Na pozvání krále Václava II. přichází v r. 1285 nový řád Ordo eremitarum sancti Augustini – Řád poustevníků sv. Augustina. Král se rozhodl založit v podhradí svého královského sídla klášter „pro spásu duše svého otce“ a r. 1286 se břevnovský opat Kristián vzdal pozemku a patronátního práva ve prospěch nového řádu.

Farnost sv. Tomáše v Praze na Malé Straně

Administrátor:
P. Juan Provecho, OSA.
Tel.602684538
juan@augustiniani.cz
Farní vikáři:
P. William Faix, OSA.
Tel. 602643365
wfaix@augustiniani.cz
P. Jozef Ržonca, OSA.
Tel.739343793
jozef.rzonca@centrum.cz
P. Isabello Carloman, OSA
P. Imman Abellana, OSA

Pastorační rada
P. Juan Provecho, OSA, administrátor farnosti
P. William Faix, OSA, farní vikář
P. Jozef Ržonca, OSA, farní vikář
P. Isabello Carloman, OSA
P. Imman Abellana, OSA
P. Filip Milan Suchán O.Praem, rektor kostela P. M. pod Řetězem

Syndikovat obsah